Alle-Dag-Kerk

Alle-Dag-Kerk - dinsdag 13 juni 2017, 12:25 uur.

Direct naar de preek? Klik dan hier.

De voorganger vandaag is Paul Visser uit Amsterdam.
Het thema van de dienst is: ‘Ten hemel schreiend’ n.a.v. Lukas 18: 1-8

INTRODUCTIE
Veel mensen hebben te lijden onder onrecht.
Ook veel christenen hebben wereldwijd te maken met vervolging.
Er wordt geroepen tot de hemel, maar geeft God wel gehoor?
Jezus vertelde er een apart verhaal over,
waarin Hij Zijn Vader nota bene vergeleek
met een onrechtvaardige rechter...
In zijn overdenking gaat dominee Paul Visser daar nader op in
met als thema: Ten hemel schreiend...

Algemene programma informatie:

Dienst van de Alle-Dag-Kerk uit de Engels Hervormde Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam. De dienst wordt altijd de woensdag voorafgaand opgenomen.

Voor meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk, klik  hier

Terug naar het overzicht…