Alle-Dag-Kerk

Alle-Dag-Kerk - dinsdag 27 juni 2017, 12:25 uur.

De voorganger vandaag is Annette Driebergen uit Noordeloos.

Het thema van de dienst is: ‘Hopen dat het anders kan’ n.a.v. Matteüs 5: 1-10.

Jezus spreekt een lange redevoering uit die hij begint met gelukwensen. De mensen die door Jezus gelukkig worden genoemd, zijn dat in onze ogen vaak niet. We hebben een andere opvatting van 'gelukkig zijn'. Hoe kan dat? Kijkt Jezus op een andere manier dan wij? Of is de kern van zijn boodschap juist dat we mogen hopen dat het anders kan?

Algemene programma informatie:

Dienst van de Alle-Dag-Kerk uit de Engels Hervormde Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam. De dienst wordt altijd de woensdag voorafgaand opgenomen.

Voor meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk, klik  hier

Terug naar het overzicht…