De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 23 april 2017, 09:05 uur.

Een korte overdenking. Het thema vandaag is: het Herwonnen Paradijs.

De vraag is natuurlijk of de taal van de liefde afdoende is om te beschrijven wat wij op Pasen vieren. Het is maar wat je onder liefde verstaat. Als liefde een godsgeschenk is, dan moet de ervaring van liefde met god te maken hebben. En zoals de liefde kan omslaan in hartgrondige haat, zo kan het geloof in God een verbijsterende satanische uitwerking hebben. Het meest kostbare dat we kennen, doet ook het meeste pijn. Pasen behoort niet bij onze wereld, niet zozeer omdat wij niet in wonderen geloven – dan doen we wel, we hopen er namelijk regelmatig op – maar Pasen hoort niet bij onze wereld omdat wij te negatief zijn, te zwaar, te somber. We laten ons eerder raken door de jobstijdingen die in het dagelijks nieuws worden meegevoerd dan door de geluksgevoelens die ook bij het leven horen.

De muziek erna is een Frans chanson, maar dan zonder woorden. In feite gaat het over het chanson dat als titel heeft: Een man en een vrouw, en dat sluit aan bij de Binnenkamer over Jezus en Maria van Magdala.

Lees hier de hele column van Aart over dit thema.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…