De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 4 juni 2017, 09:05 uur.

Een korte overdenking. Het thema vandaag is: Geestkracht.

Hier in het westen zijn we al langer dan vandaag op zoek naar bezieling, inspiratie, geestelijke vitaliteit. Het zou goed zijn om niet te veel terug te vallen op oude formuleringen. Misschien dat in ons deel van de wereld, waarin we betrekkelijk weinig analfabetisme en armoede kennen, de Geest andere wegen gaat dan in Aziƫ, Zuid-Amerika en Afrika. Het komt hier ook heus wel goed. Maar als het werkelijk de Geest van Jezus is, zullen we ook hier bereid moeten zijn ons leven te verliezen. En dat betekent: onze zekerheden, dat wat we opgebouwd hebben, onze formuleringen, onze manieren van doen, onze geestelijke bastions, weg ermee als ze ons in de weg zitten. Heilige Geest is niet alleen een omschrijving van het overvloeien van geluk, maar ook van leegte.

Deze uitzending wordt afgesloten met muziek, een deel uit de Gadfly van Shostakovich.

Lees hier de hele column van Aart over dit thema.

Algemene programma informatie:

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…