De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 11 juni 2017, 09:05 uur.

Een korte overdenking. Het thema: Gewoon jezelf zijn?

Als ik mij niet vergis, zijn we wereldwijd op onze schreden aan het terugkeren van het doorgeslagen individualisme. Met het individualisme op zich is niets mis. Mensen zijn individuen. En na tijden van aanpassing aan wat de moraal, de groep of de kerk voorschreef, kon het niet anders of er moest een fase komen in de westerse samenleving dat jongeren eerst, maar vrouwen even goed, en niet alleen de bovenlaag van de bevolking maar ook de middenklasse en tenslotte de mensen die dagelijks op hun knieën de vloer zitten te boenen of de wegen zitten te bestraten, op gingen komen voor hun eigenheid. Maar toen sloeg het door. Dat werd al enigszins duidelijk toen de nu grootste politieke partij van Nederland jaren geleden het had over ‘gewoon jezelf kunnen zijn’.
Dit programma wordt afgesloten met muziek uit het Liedboek, lied 833, Neem mij aan zoals ik ben, gezonden door Elise Mannah.

Lees hier de hele column van Aart over dit thema.

Algemene programma informatie:

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…