De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 18 februari 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen.

Het thema vandaag ‘In gedachten en gebeden”.

Ik zat pas weer eens ademloos te kijken naar beelden van de slag bij Arnhem in 1944. Hoe daar de parachutisten, allen jonge mannen, uit de lucht werden geschoten door de Duitsers die daar veel sterker waren dan Montgomery had gedacht. Hoewel die oorlog uiteindelijk goed afliep en de vijand van de vrijheid het onderspit delfde, was hier wel sprake van het offeren van jonge mensen, honderdduizenden, miljoenen zelfs. En dat gebeurt ook in vredestijd, in de VS dus. Omdat de volwassenen in dat land koste wat kost hun vingers bij de trekker van hun eigen wapen willen houden, betalen scholieren de prijs omdat er op elke school wel een jonge gast rondloopt die zich van zijn frustraties wil ontdoen door van zich af te schieten.

De muziek in en na de Binnenkamer is van Hans Zimmer in de film The Dark Knight.

Lees hier de hele column van Aart over dit onderwerp.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…