Hemelse Modder met Sytze de Vries

Hemelse Modder met Sytze de Vries - zondag 26 februari 2017, 16:00 uur.

In Hemelse Modder ontvangt Sytze de Vries vandaag Pieter Bouw (1941), voormalig president-directeur van de KLM.

Bouw groeit op in Nijkerk, is de jongste van zes kinderen en de enige die gaat studeren. Zijn vader heeft een vrachtvervoerbedrijf zodat het ondernemerschap hem met de paplepel is ingegoten. Zijn broers zaten al in de zaak, maar van meet af aan is het de bedoeling dat Pieter zijn eigen weg zal gaan. Het gezin is lid van de hervormde kerk, maar ook daarin neemt hij een onafhankelijke houding aan. Het geloof bestaat voor hem niet uit dogma's, al speelt het wel een grote rol. Aan de keukentafel gaan de gesprekken over de eigen verantwoordelijkheid, waarbij de algemene opvatting is dat het niet zo kan zijn dat alles is voorbeschikt. In het gezin is men het erover eens dat je kunt kiezen tussen goed en kwaad.

Na de HBS gaat Bouw accountancy studeren aan de VU in Amsterdam, wordt lid van de studentenvereniging SSRA en schopt het tot voorzitter. Het is begin jaren zestig en alles roept om verandering. Bouw heeft van jongs af een handicap, een spraakgebrek: hij stottert en komt daar pas overheen aan het einde van zijn studietijd, al gaat het nooit helemaal over. Vanuit een middenstandsmilieu komt hij in de academische wereld en dat is in het begin heel onwennig. De taal is anders. Het abstractieniveau van redeneren is anders. Toch ontmoet hij soortgenoten die van de generatie van handen uit de mouwen.

Na twee jaar accountancy stapt hij in 1967 over naar de studie bedrijfs- en vervoerseconomie. Er zijn in die tijd technologische veranderingen die alles op z'n kop zetten, ook in de luchtvaart. Er komen steeds grotere vliegtuigen en Bouw ziet in die bedrijfstak veel potentieel. Hij schrijft een scriptie over de economische aspecten van de supersonische luchtvaart en komt zo in contact met de KLM. Ondanks zijn spraakgebrek wordt Bouw uiteindelijk president-directeur van de KLM, "bij gebrek aan beter", zoals hijzelf zegt. "Zowel de SSRA als de KLM hadden op het moment waarop ik werd benoemd iemand nodig met het profiel waar ik in paste. Maar ik wil nu niet de indruk wekken dat ik geen ambities had. Mijn ambitie is altijd geweest: de dingen goed doen."

In 1987 komt hij in de directie van de KLM, hij gaat zich bezighouden met de strategie en in 1991 wordt hij president-directeur. Vrijwel direct voert hij een aantal harde maatregelen door, zoals de verzelfstandiging van een aantal bedrijfsonderdelen en het ontslag van honderden werknemers. Na talloze meest moeizame alliantie- en fusiebesprekingen met internationale partners, vertrekt Bouw in 1997 vrij plotseling. Pieter Bouw: "Het klinkt blasé, maar op een gegeven moment denk je: dit heb ik eerder meegemaakt. Weer onderhandelingen met de vakbond. Weer Schiphol. Weer alliantiebesprekingen. Je voelt: er moet een fris iemand komen. Je beseft ook dat je in al die gevechten die je hebt geleverd karrensporen hebt getrokken. Je komt daar op een gegeven moment niet meer uit. Weer de gesprekken met de vakbonden van de vliegers ik had er geen zin meer in. Ik kon er niet meer tegen. En er is ook nog een wereld buiten de KLM."

Na zijn vertrek wordt Bouw hoogleraar bedrijfskunde in de praktijk aan de Universiteit van Twente en voorzitter van een commissie die belast is met het verdelen van de etherfrequenties. Voorts wordt hij benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Swiss International Air Lines. Sinds zijn pensionering doet Bouw het rustiger aan al bezit hij nog wel een aantal commissariaten.

Voor de muziekkeuze van Pieter Bouw, klik hier.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: hemelsemodder@radiobloemendaal.nl.

Iedere maand wandelt theoloog en (lied)dichter Sytze de Vries met een gast een uur langs haar of zijn muzikale herinneringen en ervaringen. Zoals de vroegste muzikale herinnering, het zingen op school of in een koor, een lied dat sterk verbonden is met een droevig moment, maar ook muziek die blij maakt. De gasten worden uitgekozen op hun persoonlijke en vaak ook professionele betrokkenheid bij muziek, het kerklied, theater, geloof en kerk. Zo ontstaat een kleur- en klankrijk portret van de hoofdgast.

Terug naar het overzicht…