Live dienst Bloemendaal Overveen

Live dienst Bloemendaal Overveen - zondag 25 juni 2017, 10:00 uur.

Direct naar de preek? Klik dan hier.

Rechtstreekse uitzending vanuit de Dorpskerk in Bloemendaal. Het is vandaag de eerste Zondag na de zomer.

De voorganger vandaag is Reinier Beltman.

Op het orgel hoort u Agnes van Bekkum.

Beltman schrijft over deze dienst:
De viering van vandaag cirkelt als een ellips om twee brandpunten: wijsheid en onbezorgdheid. Het brandpunt wijsheid wordt ons aangereikt vanuit het Bijbelboek Spreuken, hoofdstuk 1,1-7 en 20-23; het brandpunt onbezorgdheid komt uit het Evangelie naar Mattheüs, hoofdstuk 6, 24-34.

Gelukkig is in de Nieuwe Bijbelvertaling het woord vrees vervangen door het woord ontzag en het woord tucht door het woord onderricht. Vrees is in velerlei kerkelijk praktijk - zeker in het verleden - verworden tot angst voor God, en tucht heeft ook al geen mooie papieren. We hoeven maar de kijken naar romans van Jan Wolkers, Maarten 't Hart, Maarten Biesheuvel en vooral naar Jan Siebelink met zijn Knielen op een bed violen.

Wijsheid is in het Hebreeuws chokma, dat in het Jiddisch goochem is geworden. Wie veel kennis heeft, hoeft nog niet wijs te zijn, soms zelfs integendeel. We kennen allemaal wel mensen die alleen maar lagere school hebben gehad en desondanks heel wijs zijn; het is heerlijk om je aan hun wijsheid te laven.
Heel bijzonder is dat in het boek Spreuken de wijsheid gepersonifieerd is in Vrouwe Wijsheid. Zij zou al voor de grondlegging der wereld met de Eeuwige samengewerkt hebben. Daar is door Jan Wit een prachtig lied bij gedicht: 846, op muziek gezet door Tera de Marez Oyens.

Wijsheid is met name het vermogen om oog te hebben-voor en te leven-naar de dingen die er echt toe doen, de dingen waar het op aankomt. Dat vergt onderscheidingsvermogen - een begrip dat terugkomt in slotlied 313: 3: De geesten onderscheiden, gaf God ons als gebod. Dat onderscheidingsvermogen wordt prachtig uitgedrukt in het motto van de Anonieme Alcoholistenbeweging: God, schenk mij de innerlijke rust om de dingen te aanvaarden die ik niet kan veranderen, de moed om de dingen te veranderen die ik kan, en de wijsheid om tussen die twee te onderscheiden.

Wijsheid en een specifieke onbezorgdheid kunnen heel goed samen gaan, sterker: kunnen uit elkaar opkomen. Het is wijs om onbezorgd te zijn over de dingen die er niet toe doen. Maar wat te doen met een terechte bezorgdheid over de dingen die er wél toe doen? Die bezorgdheid is niet zo maar weg te nemen, daar moet je wat mee. Hou houd je dat vol? En wat betekent dan vertrouwen op God? Dat zijn vragen waar je niet zo maar mee klaar bent. Om te voorkomen dat je daar in ten onder gaat, is het goed om oog te blijven houden voor die mooie dingen waarvan het Evangelie getuigt: de leliën, de vogels. We zingen dat uit in vers 4 van lied 978 - na de overweging: Laat dan mijn hart U toebehoren / en laat mij door de wereld gaan / met open ogen, open oren / om al uw tekens te verstaan. / Dan is het aardse leven goed, / omdat de hemel mij begroet.

Liturgie:

pk-bo-liturgie-20170625.pdf

Algemene programma informatie:

Actuele kerkdienst van de Protestantse Gemeente Bloemendaal Overveen

Terug naar het overzicht…