Vrijdag 11 november 2022 om 11:00 uur

Afscheidsdienst ter nagedachtenis aan Gerrit van der Plas

Kijk deze kerkdienst terug:

Rechtstreeks vanuit de Dorpskerk van Bloemendaal de Afscheidsdienst ter nagedachtenis van Gerrit van der Plas.

De dienst wordt geleid door Aart Mak. Organist is Dirk Out en Kees van Riessen is de ouderling.

Tijdens het binnendragen luisteren we naar de melodie van “Die mij droeg”  van Huub Oosterhuis.