dinsdag 2 juli 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Pieter Boomsma van de PKN uit Amsterdam. Op het orgel speelt Rob van Dijk.

Het thema vandaag is: “Pasen en Pinksteren ineen?”, n.a.v. Johannes 20: 19 – 23.
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’
Terwijl ze aten, nam Hij een brood, sprak het zegen-gebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’

Het openingslied is: NLB 680: 2, 3 en 5. “Waar Gij niet zijt, is het bestaan“.
Het slotlied is: Zingen: NLB 423. “Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit!”.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.