De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 15 oktober 2017, 09:05 uur.

Een korte overdenking. Het thema: ‘Einde en nieuw begin’.

Geen plan zonder concrete mensen. Geen bespiegelingen zonder mee te lopen in het soms zo weerbarstige leven van mensen. Wij willen in gesprek blijven, inderdaad niet meer via de avondkerkdiensten, maar wel met luisteraars en mensen die we op allerlei plekken buiten de concrete kerk tegenkomen.

Dit is spannend allemaal. Grootse plannen en kleine mensen, klein in de zin dat mensen veel kunnen maar ook beperkt zijn. Maar zo moet het. Kerk Zonder Grenzen is altijd een organisatie geweest die grenzen overschreed en mensen bereikte die niet door de ‘gewone’ kerken bereikt werden. En dat willen we graag zo houden, ook in de komende jaren.

Lees hier de hele column van Aart.

De muziek erna: Time Machine van de componist Russell Garcia.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…