dinsdag 4 januari 2022

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst terug:

De voorganger vandaag is Annette Driebergen uit Noordeloos. De organist is Wim Magré.

Het thema is: ‘Over heil en zegen’ n.a.v. Numeri 6: 22-27.

Een nieuw jaar begint. Soms zou je willen dat je met een schone lei kan beginnen, net zo smetteloos als je agenda voor een nieuw jaar is.
Mensen wensen elkaar het goede voor 2018. Met geloofswoorden: heil en zegen! We bezinnen ons in deze dienst op de betekenis van die woorden.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.

Daar de Alle-Dag-Kerk in Amsterdam door de lock down tijdelijk gesloten is, zenden wij een herhaling uit van de dienst gehouden op 3 januari 2018.