Programma’s

Meditaties

Zondag 3 december 2023 is de eerste zondag van Advent. De Adventsperiode is dit jaar maar kort: drie weken. In de Adventstijd verzorgt Juup van Werkhoven-Romeijn weer korte uitzendingen via Radio Bloemendaal. Ook dit jaar komen klassieke Bijbelteksten aan de orde, teksten die al eeuwen in de kerk juist in deze weken van Advent zijn gelezen. We verbinden ze met onze tijd en we luisteren naar prachtige muziek en poëzie.

Je kunt je abonneren op een dagelijkse E-mail met een link naar de uitzending en een foto meditatie. Je kunt je  hier  opgeven voor die mails.

Uw reacties zijn altijd welkom, stuur deze aan: juupvanwerkhoven@radiobloemendaal.nl.

 

Over de presentatrice

​Ik ben geboren in Haarlem in een vrijzinnig Hervormd gezin; niet erg kerkelijk, maar wel een gezin waar het gesprek over geloof en cultuur aan de eettafel werd gevoerd. Mijn moeder had een liefde voor poëzie en die heeft zij aan mij doorgegeven. Na de middelbare school heb ik een bachelor Bedrijfseconomie gehaald. Ik heb 15 jaar gewerkt in de ICT o.a. als consultant.

Op latere leeftijd ben ik theologie gaan studeren. Dat lijkt een ommezwaai, maar in werkelijkheid viel dat wel mee. Ik ben altijd bezig geweest met geloofsvragen, met zingeven en zinzoeken. Ik heb mijn doctoraal examen behaald aan de Universiteit van Amsterdam en mijn kerkelijk opleiding heb ik in Leiden afgerond. Ik heb de kans gekregen om een aan tal vakken aan Yale Divinity School in Amerika te volgen en af te ronden.

In 2004 ben ik bevestigd in het ambt van predikant in Het Witte Kerkje in Huis ter Heide (Zeist). Daarna ben ik predikant geweest bij de Nederlandse kerk in London. Een bijzondere plek en een bijzondere tijd. Van Londen ging ik naar Edam. Van de grootste stad in Europa naar een heel klein, mooi stadje. Met prachtige kerken. In 2016 ben ik met (vervroegd) emeritaat gegaan.

Na mijn emeritaat heb ik in Bloemendaal tot december 2020 parttime gewerkt als predikant voor structurele hulpdiensten. De nadruk van mijn werk in Bloemendaal lag op ouderenpastoraat.

Preken doe ik nog steeds graag. Graag ga ik in gesprek met mensen. Ik blijf een zoeker. Poëzie, muziek en kunst hebben mijn warme interesse.