dinsdag 25 januari 2022

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst terug:

De voorganger vandaag is Piet van Veelen uit Wormer. De organist is Wim Magré.

Het onderwerp van de dienst is ‘De actualiteit van Gods Koninklijk’ n.a.v. Marcus 1: 14-15

“Jezus zei, bijna 2000 jaar geleden, dat het koninkrijk van God nabij is. Hoever zijn we nu, anno 2018? Nog steeds nabij of nog steeds toekomst?”

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.

Daar de Alle-Dag-Kerk in Amsterdam door de lock down tijdelijk gesloten is, zenden wij een herhaling uit van de dienst gehouden op 24 januari 2018.