dinsdag 8 februari 2022

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst terug:

Vandaag is de voorganger ds. Erick Versloot uit Mijdrecht. Op het orgel hoort u Wilbert Magré.

Thema van de meditatie: “Niet eenzaam, maar tweezaam” n.a.v. : Genesis 1: 26, 27 en Prediker 4: 7-12.

God schept mensen naar zijn beeld en gelijkenis. Zo staat het in het scheppingsverhaal: mensen in meervoud! Niet de mens afzonderlijk, eenzaam en alleen, is tekenend voor zijn Schepper, maar in ons samenleven herkent God zich. Samen leven kan verrukkelijk zijn, maar ook verschrikkelijk. Wat betekent ons samen leven in onze tijd vol eenzaamheid én tweestrijd? Het scheppingsverhaal en de nuchtere Prediker wijzen ons de weg op deze bijzondere dag: de tweede van de tweede in tweeëntwintig.

Als openingslied: Lied 303 Zonne en maan en als slotlied: Lied 981 Zo lang er mensen zijn op aarde.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.