dinsdag 8 maart 2022

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst terug:

De voorganger vandaag is ds. Wouter Klouwen uit Baarn. De organist is Rob van Dijk.

Het thema van de meditatie: “Zijn kruis en ons kruis ” n.a.v. Markus 8: 31-35.

Jezus vraagt ons onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen en Hem te volgen. Wat vraagt Hij daarmee aan ons? Wat bedoelt Hij? Wat is ons kruis? Daar willen we op deze ‘aswoensdag’, het begin van de veertigdagentijd of lijdenstijd bij stil staan, omwille van Jezus en het Evangelie, en om er zo mee deel aan te hebben: aan Zijn weg van heil en leven.

Als openingslied kunt u luisteren naar Lied 538: 1, 3 en 4. Het slotlied is: Lied 835.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.