dinsdag 22 maart 2022

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst terug:

De voorganger vandaag is Priester Ardan Heerkens uit Amsterdam. Op het orgel hoort u Wilbert Magré.

Het thema van de meditatie: “Zonnewarmte en liefde kracht ” n.a.v. Mattheus 17:1-13.

In een wereld waarin onrust en spanningen hoog kunnen oplopen, vergeten we wel eens wat de betekenis kan zijn van de gewone alledaagse gebeurtenissen. Toch wie de rust en de tijd neemt kan voelen, in het tumult van alle dag, hoe levensvreugde en vertrouwen ons toestromen. Aan de hand van zo’n alle daagse gebeurtenis neemt Ardan Heerkens u mee in zijn overdenking en beschrijft hoe zonnewarmte tot liefde kracht kan worden in ons mensen.

Als openingslied Psalm 117 (Loof, alle volken, loof de Heer). Het slotlied is Lied 442: 1,2 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen).

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.