dinsdag 29 maart 2022

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst terug:

In het kader van de 25 jarige samenwerking tussen Radio Bloemendaal en de Alle-Dag-Kerk hoort u voorafgaand aan de dienst en ook daarna, een mix van muziek en gesprekken tussen Joost Lub van Radio Bloemendaal en de technici uit Amsterdam, Kees van der Vlies en Jan Mul. De technicus in Bloemendaal is Harry Prins.

Aansluitend de dienst voorafgegaan door samenzang. In deze uitzending is de voorganger: Ruth Six uit Amsterdam. De organist is Rob van Dijk.

Het thema van de meditatie is “Blijven hopen, tegen de klippen op” n.a.v. Romeinen 5:1-5.

In een wereld vol oorlog, ziekte en zorgen – ver weg en dichtbij – lijkt geloven in een liefdevolle, goede God soms allesbehalve vanzelfsprekend. Ook Paulus weet van beproevingen en zorgen, toch wijst hij telkens weer op de liefde en de vrede van God, we lezen erover in zijn brief aan de Romeinen (5:1-5). Wat heeft dit perspectief van hoop ons te zeggen?

Als openingslied: Lied 1005: Vers 1, 2 en 5. Het slotlied is: Lied 891: Vers 1 en 2.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.