zondag 1 mei 2022 om 09:58

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Ineke Clement

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Ineke Clement uit Santpoort voor in de dienst. Het thema van vandaag is: Het leven na Pasen… Op het orgel hoort u Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Vandaag horen wij de profeet Jona die eerder uit de diepte van het dodenrijk (de grote vis in de zee) is opgestaan en nu opnieuw zijn opdracht mag uitvoeren. We horen het vierde hoofdstuk over hoe Jona het maar niks vindt dat God zo genadig is voor Nineve. Heeft hij daar nou zo zijn best voor gedaan? Waarom straft God niet? De reden geeft de Barmhartige in het laatste vers: “Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve…. Om mensen die het verschil niet weten tussen links en rechts en dan nog al die dieren?” Jona moet opnieuw leren opstaan en ómdenken, het over een andere boeg gooien om iets van Gods wonderlijke genade te kunnen begrijpen.

Uit het evangelie van Johannes (21:1-14) lezen we het verschijningsverhaal van deze zondag na Pasen waarin de leerlingen van Jezus hun netten over de andere boeg gooien om tot inzicht te komen en te ervaren wie de Opgestane werkelijk is. Aan het slot van Jona blijft er een vraagteken staan. We horen Jona’s antwoord niet meer. Daarom is het een vraag aan ons geworden. We leven na Pasen, maar ook wij zullen steeds opnieuw moeten opstaan en ons denken en doen over een andere boeg gooien om Gods genade werkelijk te begrijpen en te geloven in de Opgestane. Een geloof dat wordt aangevochten bij al het verschrikkelijke nieuws dat onze huiskamers binnen komt. In Charkov, Oekraïne, wordt Jezus in een schuilkelder opgeborgen…

Deze zondag is de collecte bestemd voor algemene diaconale doeleinden. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. collecte 3 april 2022.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op: NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Op de foto rechts boven: Charkov, Pasen 2022, Jezus wordt naar de schuilkelder gebracht.