zondag 15 mei 2022

Opgang

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Hans Paap.

Vandaag is het de vijfde zondag van Pasen, zondag Cantate. Cantate betekent: “Zingt” en komt uit Psalm 98:1, waar staat: “Zingt de Heer een nieuw lied”. Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en in nieuwe liederen zingen wij Gods lof.

U kunt luisteren naar:
1) Psalm 98 vers 1 (Zingt een nieuw lied voor God den Here enz.) en 4 (Laat alle zeeën, alle landen enz.). Samenzang in de Grote Kerk te Dordrecht o.l.v. Sander van Marion;
2) BWV 166 voor deze zondag gecomponeerd door J.S. Bach (1685-1750): Wo gehest du hin? (Waar gaat Gij heen) en daaruit 3 gedeelten:
1. Wo gehest du hin? (Waar gaat Gij heen?, enz.);
2. Ich bitte dich, Herr Jesu Christ (Ik bid, Heer Jezus Christus, U: enz.);
3. Man nehme sich in acht (Men neme zich in acht, enz.);
Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir o.l.v. Ton Koopman.
3) Psalm 98 Op. 91 (Singet dem Herrn ein neues Lied) van Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) en daarvan drie gedeelten:
1. Allegro;
2. Andante lento;
3. Andante con moto;
4) Singet dem Hernn ein neues Lied (Psalm 96) van Johann Gottlieb Naumann (1741-1801) één gedeelte;
5) Psalm 98 SwWV (Chantez à Dieu) van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor;
6) Psalm 98 gezongen door Schola Davidica te Utrecht o.l.v. Gert Oost (1942-2009).