zondag 5 juni 2022

Opgang

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Hans Paap.

Wezenzondag is de naam van de zondag die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt. In het Latijn wordt deze zondag ook Exaudi (verhoor) genoemd. De naam wezenzondag is ontstaan doordat men in de liturgie op de veertigste dag na Pasen gedenkt en viert dat Jezus naar de hemel gegaan is. Zijn leerlingen voelden zich verlaten, zoals een wees zich ook verlaten kan voelen. Op de vijftigste dag viert men Pinksteren waarmee men de uitstorting van de Heilige Geest gedenkt. Centrale tekst uit de bijbel is Johannes 14 vers 18: ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
Deze zondag ligt tussen het vertrek van Jezus en de komst van de Heilige Geest, vandaar de naam Wezenzondag.

U kunt luisteren naar:
1) Psalm 27: “De Heer is mijn licht en mijn heil”. Gezongen door het jongerenkoor Cantilena uit Werkendam o.l.v. Peter Wildeman (1972-heden) = organist, dirigent;
2) Psalm 47: “Praising the King of All the Earth”. Gezongen door The Choir of Westminster Abbey;
3) Ascendit Deues in jubilatione = Psalm 47: 6 God is opgevaren onder gejuich, de Here onder bazuin geschal. Uitgevoerd door het Leuvens Kamerkoor Florilegium;
4) The Lord Bless You and Keep You = De Eeuwige zegene en behoede u. Gecomponeerd door John Rutter (1945-heden) m.m.v. City of London Sinfonia and the Cambridge Singers;
5) Gezang 228: “Ten hemel opgevaren is, halleluja” (LvK 1973);
6) Gezang 234: “Al heeft Hij ons verlaten” (LvK 1973);
7) BWV 11 (voor Hemelvaartsdag) gecomponeerd door Johann Sebestian Bach (1685-1750).
Daarvan de volgende delen:
a. Lobet Gott in seinen Reichen = Loof God in zijn rijk;
b. Nun lieget alles unter dir = Nu ligt alles onder u;
8) BWV 44 (voor zondag Exaudi) eveneens gecomponeerd door Johann Sebastian Bach.
Daarvan de volgende delen:
a. Es ist und bleibt der Christen Trost = Het is en blijft de troost van christenen;
b. So sei nun, Seele, deine = Daarom, mijn ziel, wees jezelf;
Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir o.l.v. Ton Koopman.