dinsdag 31 mei 2022

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst terug:

In deze dienst is de voorganger: Ds. Teus Prins uit Aalsmeer. Op het orgel hoort u Wilbert Magré.

Het thema van de meditatie; ‘Niet blijven staren’ n.a.v. Johannes 16: 5 tot en met 22.

‘Waarom vieren we Hemelvaart (nog)? ‘Jezus werd door een wolk aan het zicht van de leerlingen onttrokken en in de hemel opgenomen’, aldus de Bijbel. Klinkt behoorlijk ongeloofwaardig, dat ‘ten hemel opstijgen’. Maar wat is ‘de hemel’? Moet je dan inderdaad naar omhoog staren? Nee dus, want: de hemel is er…. ten behoeve van de aarde!

Als openingslied: “Liedboek 906: 2 en 6” en het slotlied is: “Hoe heerlijk, hoe heilig” (Ned. tekst Sytze de Vries) .

‘Immortal, invisible, God only wise’
Hoe heerlijk, hoe heilig, als stralende zon
die alles omvattend de nacht overwon,
leeft Gij in voor ons ontoegankelijk licht,
in wijsheid te groot voor ons aardse gezicht.

O, adem en hartslag van alles wat leeft,
die aan al wat ademt uw levenskracht geeft,
wij blinken, verzinken, als groen op het land,
maar dan is daar immer en altijd uw hand.

De zingende schare die rondom u staat
bedekt voor uw stralen vol schroom het gelaat.
Dat Gij ook ons zingen van weten verhult:
’t is enkel uw luister die ons U verhult.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.