zondag 5 juni 2022

Opgang

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Hans Paap.

Deze zondag vieren wij de eerste Pinksterdag. Op de vijftigste dag na Pasen wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. De naam Pinksteren komt van het Griekse Haemera pentaekostae, wat betekent de vijftigste dag. Met Pinksteren wordt de Paastijd afgesloten en na volgende week, zondag Trinitatis, starten de zondagen in de zomer.

U kunt luisteren naar:
1) Veni Creator Spiritus (Kom Schepper, Geest). Uitgevoerd door Schola Gregoriana Mediolanensis o.l.v. Giovanni Vianini;
2) BWV 172 (Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten) van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Deze cantate is gecomponeerd voor de 1ste Pinksterdag. Daarvan de volgende delen:
a. Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! (Weerklink, liederen, weerklink, snaren!);
b. Wer mich liebet, (Wie mij liefheeft,);
c. Heiligste Dreieinigkeit, (Heiligste Drieëenheid,);
d. O Seelenparadies, (O zieleparadijs,);
3. Komm, lass mich nicht länger warten, (Kom, laat mij niet langer wachten,);
4. Von Gott kömmt mir ein Freudenschein, (Een schijnsel van vreugde komt van God naar mij toe). Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir o.l.v. Ton Koopman;
5. Nederland zingt: “Geest van hierboven, leer ons geloven” (Gezang 477 LvK 1973);
6. Veni Creator Spiritus is een zeer oude kerkelijke Pinksterhymne, dat al in de negende eeuw na Christus werd gezongen. De Vlaamse 15e eeuwse componist Guillaume Dufay schreef een bewerking op deze hymne. De Nederlandse vertaling luidt: Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer.