zondag 12 juni 2022

Opgang

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Agnes van Bekkum.

Vandaag is het de eerste zondag na Pinksteren. Deze zondag wordt genoemd naar de Drie-eenheid: zondag Trinitatis. We hebben vorige week de gave van de Geest herdacht en kennen nu Vader, Zoon en Geest. Het feest van de Drievuldigheid vat alle geheimen van God samen: de verbondenheid, de verscheidenheid en eenheid van de Schepper, de Verlosser en de Trooster.

 

Op deze dag wordt vaak psalm 8 gezongen of gelezen. Een lofpsalm die gaat over de almacht van God en zich rechtstreeks richt tot God.

U kunt luisteren naar:
1. Liedboek 705 Ere zij aan God de vader;
2. Psalm 8 vers 1, 3 en 6;
3. Heinrich Schütz (1585 – 1672 )Op. 2 Herr, unser Herrscher, SWV 27, Psalm 8;
4. Psalm 8 Adonai Adoneinu Hebreeuws versie;
5. Wolfgang Amadeus Mozart, uit de Mis in C ‘in honorem Sanctissimae, Trinitatis’, KV.167 I.Kyrie;
6. II.Gloria;
7. Johann Pachelbel (1653 – 1706) Nun danket alle Gott! (motet).

Teksten bij de liederen.