dinsdag 21 juni 2022

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst terug:

De voorganger is ds. André van der Stoel uit Amsterdam. De organist is Wilbert Magré.

Het thema van de meditatie: ‘God, bent u vandaag wel aanwezig?’ bij Psalm 13.

Het is onlangs Pinksteren geweest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest op de leerlingen van Jezus. In de kerk geloven we dat deze Geest tot op de dag van vandaag actief aanwezig is in onze wereld. Maar het is soms best ingewikkeld om hierop te blijven vertrouwen, als we het werk van deze Geest niet altijd zien of ervaren. In het oude lied Psalm 13 horen we ook iets van deze worsteling met de afwezigheid van God. Hopelijk kan deze tekst ons helpen om Gods Geest weer op het spoor te komen.

Als openingslied Psalm 139: 1, 2 en 3, Heer die mij ziet zoals ik ben. Het slotlied is lied 686: 1,2 en 3, De Geest des Heren heeft.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.