zondag 3 juli 2022 09:58

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Peter Verhoeff

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze eerste zondag van juli ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar voor in de dienst. Hij spreekt over: ‘Wat is rijk zijn eigenlijk?’ De Organist is Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
In deze viering lezen we het verhaal van een rijke man die geen afstand kan doen van zijn bezit en denken we erover na wat het betekent om rijk te zijn. Wat is rijk zijn eigenlijk?
En wat is echt leven, echt leven? We bezoeken de lagere school van weleer en de synagoge. En we horen een sonnet, dat ik nog niet verraad. Meer dan voldoende om een mooie viering te hebben… Welkom!

De eerste collecte is voor Kerk in Actie India – NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte onderwijs India. De tweede collecte is voor de Kerk: NL46 RABO 0373 716 559

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Rembrandt rond 1628.