zondag 3 juli 2022

Opgang

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Agnes van Bekkum.

De tekst van Psalm 100 is een inspiratiebron voor vele componisten geweest.  De keuze van de opgang vandaag op deze derde zondag in de zomer is  gevallen op componisten uit verschillende stijlperiodes met hun eigen visies op psalm 100.

De tekst luidt:
Een psalm voor het dankoffer.
Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang.
Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt,
hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam:
de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.

U kunt luisteren naar:

  1. Psalm 100, Juicht Gode toe, bazuint en zingt, alle coupletten
  2. Jan Pieterszoon Sweelinck (1561 – 1621)- Psalm 100
  3. Heinrich Schütz (1585 – 1672) Jauchzet dem Herren, alle Welt (Psalm 100) SWV 36 (Op. 215)
  4. Huub Oosterhuis (1933 – ) en Antoine Oomen (1945 – ) Ik-zal is de God – Psalm 100
  5. Psalm 100 All people that on earth do dwell, arrangement Ralph Vaughan Williams (1872-1958).
  6. Peter Anglea (1988- ) ‘Jubilate Deo’
  7. Felix Mendelssohn (1809 – 1847)_, Psalm 100_ ‘Jauchzet dem Herrn alle Welt’
  8. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Jubilate Deo

Teksten bij de liederen.