zondag 10 juli 2022

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Hilde Honderd

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Hilde Honderd uit Bussum voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Het is de 4e zondag in de zomertijden we volgen vandaag gewoon het rooster. Aan de orde is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het is het meest gelezen verhaal. Het staat in alle kinderbijbels en er zijn boekenkasten met exegeses volgeschreven.

De gelijkenis lijkt gemakkelijk maar dat is het allerminst. Het lijkt een gelijkenis over barmhartigheid maar het is eigenlijk ook een zure discussie tussen Jezus en een wetgeleerde over het eeuwige leven.  De vraag van de wetgeleerde is messcherp maar het  antwoord van Jezus is genadeloos lijkt het.  De vraag naar wie onze naaste is, is natuurlijk heel actueel; hoe om te gaan met asielzoekers.  (Ze zijn welkom maar niet bij mij in de achtertuin.) 

Wat wilde Jezus de wetgeleerde zeggen en wat wil Jezus ons zeggen want hij verplaatst de discussie van een voorlees verhaal naar een geschiedenis die het hart raakt en misschien ook wel de kerk in het hart raakt.

Deze zondag is de collecte bestemd voor algemene diaconale doeleinden. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. collecte 10 juli.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op: IBAN: NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.