zondag 24 juli 2022 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp.

Waarover gaat het in de dienst…
Deze zomer horen we in de diensten een aantal ‘gekke gelijkenissen’ van de evangelist Lukas, waarin hij de wereld op z’n kop zet. Bijvoorbeeld over een feest waar uiteindelijk niet de ‘usual suspects’ aan tafel zitten, maar onverwachte gasten: bedelaars, daklozen, ongelukkigen, lammen en blinden. Of over een rentmeester die fraude pleegt en een soort Robin Hood blijkt te zijn. En wat te denken van een onrechtvaardige rechter die – vanwege een lastige klant – toch recht blijkt te doen. Kleine verhaaltjes die je uitdagen om eens anders naar jezelf en de wereld te kijken.

In deze dienst gaat het over de vraag wat bidden is. Meestal denken we dan aan ‘in jezelf keren’, stilte, rust. Maar Lukas ziet het anders. In zijn ogen gaat het gepaard met onrust, lawaai en onbeschaamd gedram. Hoe dat klinkt? We horen het in deze dienst.

De inzameling van de gaven is bestemd voor: DSG De Sluis/ Kerk, De Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’. U steunt deze ANBI-instelling door het overmaken van uw bijdrage naar NL73 TRIO 0391 0935 09 ten name van DSG De Sluis.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.