zondag 31 juli 2022 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Kick Bras

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Kick Bras uit Haarlem voor in de dienst.  Het thema is: Zorg voor de schepping…

Op het orgel hoort u Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…

In het licht van de grote zorgen die er bestaan rond het milieu, de klimaatverandering en de stikstofcrisis willen we vanmorgen nadenken over de bijbelse boodschap over zorg voor de schepping.  We doen dat aan de hand van de beide scheppingsverhalen uit Genesis 1 en 2. In het verleden werd vooral aandacht besteed aan de relatie tussen het bijbels scheppingsverhaal en de evolutieleer. Deze discussie is intussen wel achterhaald. Ook werd vaak de nadruk gelegd op de bijzondere plaats van de mens in de schepping. Maar onze tijd vraagt om een herijking van deze visie op de superioriteit van de mens. Het eerste scheppingsverhaal (Genesis 1) spreekt inderdaad over de mens die mag heersen over al wat leeft. Maar de mens moet dat wel doen als beeld en gelijkenis van de zorg die de Schepper aan zijn schepping besteedt. En in Genesis 2 wordt niet het heersen van de mens centraal gesteld, maar het dienen. Niet de mens staat centraal in de bijbel, maar de bedoelingen die God heeft met zijn hele schepping, inclusief de mens. We zullen mooie liederen zingen waarin de Schepper wordt geprezen voor de ruimte die hij aan alle schepselen geeft om er te zijn en te leven.

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Partners Pays Dogon/ Kerk. U steunt dit werk met een bijdrage op NL27 INGB 0004 538 261 t.n.v. Partners Pays Dogon o.v.v. alfabetisering.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.