zondag 7 augustus 2022 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jaap van der Meent 7 augustus

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jaap van de Meent
voor in de dienst.  Het thema is: En bijzonder huwelijk…

Op het orgel hoort u Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…

Deze zondag lezen we het verhaal over een bijzonder huwelijk, over het koningspaar Achab en Izebel (1 Koningen 19). Het is een voorbeeld van een goed huwelijk, dat voor beide echtelieden dramatisch afloopt. Onder Achabs regeerperiode van ruim twintig jaar kwam het land tot grote economische bloei en groeide het uit tot een machtsfactor in de regio. De keerzijde hiervan was een sociale en maatschappelijke ontwrichting van de samenleving, ten koste van de armen, weduwen en wezen. Onder invloed van Izebel werd de verering van Baal en Astarte bevorderd. Hierdoor kwam het koningspaar in conflict met de profeet Elia die vanwege doodsbedreigingen moet vluchten en alle perspectief in het leven verliest. Hij wenst nog slechts te sterven. Maar zover komt het niet. Hem wacht nog een taak. Hoewel Achab volgens de overlevering een van de grootste koningen in Israël is geweest, hebben de bijbelschrijvers geen goed woord voor hem over. Volgens de Joodse traditie rekent men Achab tot de koningen die geen deel hebben gekregen aan het eeuwig leven. Uit het evangelie lezen we Lucas 17: 11-19, over de genezing van tien mannen die aan huidvraat leden.

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Diaconie/ Kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. Collecte 7 augustus.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.