zondag 11 september 2022 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Agnes van Bekkum speelt op het orgel. 

Waarover gaat het in de dienst…
Vanaf aanstaande zondag 11 september zal in een vijftal diensten – verspreid over de zondagen tot november – de profeet Elia centraal staan. In tegenstelling tot andere profeten, zoals bijvoorbeeld Jesaja of Ezechiël, heeft hij geen naar hem genoemd Bijbelboek. Elia speelt zijn rol in het boek Koningen en dat is veelzeggend. Naast een koning verschijnt in de Bijbel namelijk vaak een profeet die hem bij de les houdt van wat goed, menselijk en rechtvaardig is. En in hoeverre zit Achab, de koning waar Elia mee te maken heeft, op dat spoor?

Meteen bij zijn introductie blijkt dat Achab de Baäl dient: de god die je ‘Hebbert’ kunt noemen. In de geest van deze god creëert hij een samenleving van welvaart en groei. Die heeft echter ook een schaduwkant: er zijn mensen die niet mee kunnen komen in het succesverhaal, die het onderspit delven. Net als de God van Israël is Elia daar te vinden: bij de weduwe, de wees en de vreemdeling. Hij komt op de plaatsen waar wij niet van willen weten, wijst op wat wij niet willen zien. Zo vertegenwoordigt de profeet de kritische tegenstem die erop wijst dat koning Achab zijn land naar de ondergang brengt.

In de Kinderkring
De kinderen gaan de komende weken ook aan de slag met verhalen over Elia. Aanstaande zondag doen ze dat aan de hand van het thema ‘Koning en profeet’. Een profeet is geen waarzegger, maar een ‘zegger van waarheid ‘(N. ter Linden). Dat betekent dat hij soms tegen de groep in moet gaan. Kun je je voorstellen dat je dat doet? En wanneer?

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Jeugdwerk Jong Protestant/ Kerk. Maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant september. Een gift voor de Kerk kunt u overmaken op rekeningnummer NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.