zondag 18 september 2022 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart 

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaan op deze Gemeente-zondag ds. Jessa van der Vaart en ds. Piet van Reenen voor in de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Out. Verder met medewerking van een Dubbelkwartet. 

Waarover gaat het in de dienst…
Deze keer wordt een feestelijke dienst gehouden in de Dorpskerk waarin ds. Jessa van der Vaart en de nieuwe parttime predikant ds. Piet van Reenen voorgaan. Voor de kinderen is er een verhaal, waarna ze welkom zijn in de kinderkring. In dezelfde dienst nemen we afscheid van ds. Jaap van de Meent die de afgelopen twee jaar als predikant aan de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen verbonden was.

De inzameling van de gaven is bestemd voor: KiA Zending Syrië / Kerk. Maak uw bijdrage over op  NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Bouw de kerk in Syrië weer op.
Een gift voor de Kerk kunt u geven via NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.