zondag 2 oktober 2022 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst hier terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaan op deze derde zondag van de herfst, Israëlzondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum. 

Waarover gaat het in de dienst…
Sinds september staat in een aantal diensten, verspreid over de zondagen tot november, de profeet Elia centraal. In tegenstelling tot andere profeten, zoals bijvoorbeeld Jesaja of Ezechiël, heeft hij niet een naar hem genoemd Bijbelboek. Elia speelt zijn rol in het boek Koningen en dat is veelzeggend. Naast een koning verschijnt in de Bijbel namelijk vaak een profeet die hem bij de les houdt van wat goed, menselijk en rechtvaardig is volgens de Torah. En in hoeverre zit Achab, de koning waar Elia mee te maken heeft, op dat spoor?

In deze dienst horen we over een confrontatie tussen koning en profeet op het scherpst van de snede. ‘Hoe lang nog hinken jullie op twee gedachten?!’ roept Elia tegen het volk dat hij erbij geroepen heeft. Het antwoord in stilzwijgen is pijnlijk: het illustreert de vergetelheid van het volk over waar het vandaan komt: bevrijding uit slavernij, verlossing van goden en machten, heersers en heertjes. Dat doet er blijkbaar niet meer toe als welvaart vanzelfsprekend is.
Dan daagt de profeet de nieuwste adviseurs van de koning, de profeten van de Baal, uit voor een wedstrijd. Het lijkt alsof hij wil beslissen welke god ‘de beste’ is, maar het is vooral een ontmaskering. Het religieuze bedrijf van de Baalprofeten blijkt een luchtbel. Elia bespot de goden die zwijgen en niks doen. Daar tegenover staat de God die geen offers wil maar barmhartigheid. Geen godsdienst, maar dienst aan mensen.

In de Kinderkring
De kinderen gaan aan de hand van het verhaal over de uitdaging van de Baalprofeten door Elia aan de slag met het thema ‘ankers en luchtbellen, echt en nep.’ Een luchtbel ziet er mooi uit, maar je prikt er zo doorheen. Denk maar aan wat er gebeurt als je gaat bellenblazen: prachtige kleuren, maar voor je het weet spatten ze uiteen.

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Kerk en Israël  / Kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël. Een gift voor de Kerk kunt u geven via NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.