zondag 2 oktober 2022

Opgang

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Hans Paap.

U kunt luisteren naar:

  • Gezang 255: “Ere zij aan God de vader” Gezongen door het Christelijk gemend Koor Omnia cum Deo;
  • Johann Sebastian Bach (1685-1750): “Nun lob, mein Seel, den Herren” (BWV 28.2). Uitgevoerd door The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir o.l.v. Ton Koopman;
  • Heinrich Schütz (1585-1672): “Lobe dem Herren” (motet). Uitgevoerd door Arsys Bourgogne;
  • Heinrich von Herzogenberg (1843-1904) 4 motetten Opus 103 no 1: “Lobe den Herrn, meine Seele”. Uitgevoerd het Ensemble Cantissimo;
  • Muziek uit Taizé: “Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name”;
  • Johann Sebastian Bach (1685-1750): “Lobet den Herren, Alle Heiden” (BWV 230);
  • Psalm 150: “Looft God, looft Hem overal”. Gezongen door Schola Davidica Utrecht.