zondag 9 oktober 2022 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Piet van Reenen 

Kijk en luister deze kerkdienst hier terug:

​In de Dorpskerk van Bloemendaal gaan op deze zondag ds. Piet van Reenen voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out. 

Waarover gaat het in de dienst…
In Psalm 56, 9 lezen we: “Doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?” Hier zingt de psalmist zijn verdriet naar God toe, in vol vertrouwen. In Mattheus 5, 4: “Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.” Over verdriet, zoveel soorten van verdriet … en vertroosting.

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Diaconie en Kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. collecte 9 oktober 2022. Een gift voor de Kerk kunt u geven via NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.