Dinsdag 11 oktober 2022

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag gaat in deze dienst voor diaken Rob Polet uit Amsterdam. Op het orgel hoort u Wilbert Magré.

Het thema van deze meditatie is “Hoe bidden zinvol kan zijn” n.a.v. Lucas 11, 1-4.

Vandaag gaat het om de vraag om hoe bidden zinvol kan zijn. We horen een bijbeltekst waarin Jezus een specifiek gebed aanbiedt aan zijn volgelingen: het Onze Vader. Veel mensen kennen dit gebed uit het hoofd en bidden het dagelijks. Voor mijzelf is het heel vaak het eerste wat ik doe als ik wakker wordt. Het is een kernachtig gebed, geheel ingebed in de Joodse gebedstraditie. Hoewel in het Onze Vader veel wordt gevraagd aan God vraagt het gebed ook veel van ons. Dat bidden niet vrijblijvend is, maar mede daardoor wel zin heeft willen we in de viering overwegen.

Het openingslied is: GvL 612 ‘Here Jezus om uw woord – coupletten 1, 2, 3. Als slotlied kunt u luisteren naar: GvL 635 ‘Te doen gerechtigheid’ – coupletten 1, 2, 3.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.