dinsdag 25 oktober 2022

Alle-Dag-Kerk

Beluister deze kerkdienst hier:

​In deze dienst is de voorganger ds. Marjolein Hekman uit Amsterdam. Op het orgel hoort u Rob van Dijk.

Het thema van deze meditatie is: ‘Ruimte scheppen voor het onverwachte’ bij Marcus 4:26-32.

In een tijd van volle agenda’s en onzekerheid over de toekomst zoeken we vaak naar actie, naar wat wij kunnen doen. Deze middag staan we letterlijk even stil. In beeldende taal klinkt er iets van het koninkrijk van God vanuit de tekst uit Marcus. Iets waar we niet keihard voor moeten werken, maar wat onverwacht zomaar omhoog kan komen. We worden uitgenodigd om te zien wat er is en onze ogen open te houden voor het onverwachte.

Het  openingslied is: LB 220 – ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’. Als slotlied: LB 925 – ‘Wek mijn zachtheid weer’.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.