dinsdag 1 november 2022 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag de lekenpreek met als voorganger Kirsten Kalkman uit Amsterdam. Op het orgel speelt Everhard Zwart.

Het thema van deze meditatie is: ‘Laat Uw naam geheiligd worden’ bij Exodus 3: 13-14 en Mattheüs 6: 9.

Religie gaat over levensbeschouwing, met mogelijkheden tot het ontwikkelen van de ziel. In een nieuwe reeks ‘lekenpreken’ onderzoekt de Alle Dag Kerk hoe religie ook buiten het Christelijk discours een bijdrage kan leveren. In de lekenpreken gaan niet noodzakelijk theologisch geschoolde mensen voor, met een bron/lezing naar keuze.      

Als openingslied: How great Thou art (Muziek: Carl Boberg; tekst: Chris Rice en Stuart Hine). Het slotlied is: Bless the Lord my soul.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.