zondag 27 november 2022 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel hoort u Dirk Out. 

Waarover gaat het in de dienst:
De evangelist Mattheus begint het verhaal over Jezus niet met zijn geboorte, maar met een geslachtsregister. Daarin komen, naast een heleboel mannen, ook vier vrouwen voor: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. Dat zijn bepaald geen kleurloze types; eerder moedige en eigengereide persoonlijkheden. Hun verhalen zijn aangrijpend, spannend en hebben soms ook een ruw randje. Het zal je verbazen dat nu juist deze vrouwen gezien worden als de ‘voormoeders’ van Jezus. In de weken van Advent, voorafgaand aan Kerstmis, staat steeds één van deze vrouwen centraal in de dienst.

In deze dienst beginnen we met Bathseba. Zij wordt niet bij name genoemd door Mattheus, hij heeft het over ‘die van Uria’. Dat doet hij niet omdat hij haar niet interessant vindt, maar omdat Uria alles met haar te maken heeft en hij met haar: ze zijn getrouwd. Dat weerhoudt koning David er niet van om Bathseba, als hij haar schoonheid ziet, naar zijn paleis te halen en ‘bij haar te liggen’. Enige tijd later blijkt ze zwanger te zijn.

De geschiedenis van Bathseba is een me-too verhaal avant la lettre: de machtige overmand de machteloze – degene die geen stem heeft en ook haar recht niet kan halen. We hadden het niet verwacht van de grote koning David: die valt genadeloos van zijn sokkel. Hoe actueel kan een eeuwenoud verhaal zijn…

Omdat deze zondag de eerste is van de Adventsperiode, vieren we in de dienst ook het Avondmaal om te markeren dat we een periode ingaan van inkeer, op weg naar Kerstmis.

De inzameling van de gaven is bestemd voor: KiA Werelddiaconaat Colombia / Kerk. Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia.
Een gift voor de Kerk kunt u geven via NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: David en Bathseba van Marc Chagall.