zondag 4 december 2022

Opgang

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Agnes van Bekkum.

De advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór kerst ‘Advent’ genoemd. We vervolgen onze weg naar het kerstfeest met deze tweede adventszondag, ook wel zondag Populus Sion genoemd naar Jesaja 30,19: psalm 80 vers 2:

Volk van Sion, ziet! De Heer zal komen om alle naties te redden:
en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen,
tot vreugde uwer harten.

Psalm 80: O, Herder van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een kudde.

U kunt luisteren naar:
1) Emma Brown, Populus Sion (Introïtus);
2) Michael Wise (1648-1687), Prepare ye the way;
3) Michael Barrett, Prepare the way;
4) J.S. Bach (1685-1750) BWV 36. Choral (Sopran, Alt), Nun komm, der Heiden Heiland;
5) Georg Friedrich Händel (1685-1759) uit de Messiah 3 stukken:
–         Comfort Ye en Every Valley;
–         And the Glory of the Lord (Chorus);
–         O thou that tellest good tidings to Zion.

De teksten bij de liederen.