zondag 18 december 2022

Opgang door Agnes van Bekkum

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Agnes van Bekkum.

Het is vandaag de vierde Advent, Zondag Rorate. Rorate Caeli (‘Dauwt hemelen’) zijn de eerste woorden van het gregoriaanse intrede gezang voor de mis op de vierde zondag van de Advent. Daarom de naam van deze zondag.

De tekst, afkomstig uit Jesaja (45:8), luidt:
‘Dauwt hemelen uit den hoge en mogen de wolken de rechtvaardige regenen;
moge de aarde zich openen en de Verlosser uitspruiten.’

Het drukt het verlangen naar de komst van de Messias uit.

De keuze voor deze ochtend staat geheel in het teken van de vierde advent, u kunt luisteren naar:

  1. William Byrd (c.1540-1623) Rorate caeli;
  2. Heinrich Schütz (1585-1672) – Rorate coeli desuper;
  3. Johann Sebastian Bach (1685-1750) BWV 132.1 Aria (S) ‘Bereitet die Wege, bereitet die Bahn’;
  4. BWV 132.2 Recit (T) ‘Willst du dich Gottes Kind und Christi Bruder nennen’;
  5. BWV 132.3 Aria (B) ‘Wer bist du  frage dein Gewissen’;
  6. BWV 132.4 Recit (A) ‘Ich will, mein Gott, dir frei heraus bekennen’;
  7. BWV 132.5 Aria (A) ‘Christi Glieder, ach bedenket’;
  8. BWV 132.6 Chorale ‘Ertöt uns durch dein Güte’;
  9. Lied 7 (EG)O Heiland, reiß die Himmel auf (Naar Jesaja 45);
  10. Lied 10 (EG) Mit Ernst, o Menschenkinder.

De teksten bij de liederen.