dinsdag 20 december 2022 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger Ds. Bas van der Graaf uit Huizen. Op het orgel speelt Rob van Dijk.

Het thema van de meditatie: Ssst, maak Mij niet openbaar!”  – n.a.v Mattheus 12: 15-21.

Een vreemde les leert Jezus ons: maak aan niemand openbaar wie Ik ben! Was het niet de bedoeling dat de hele wereld het juist moest weten? Ja, dat zeker, maar hier zit wat anders achter: we moeten Hem bekend maken zoals Hij ís en niet zoals hópen dat hij is. Advent stelt onze verwachtingen bij!

Het openingslied is Lied 440: 1 en 2 Ga stillen. Als slotlied hoort u: Lied 438: 1 en 2 God lof! Nu is gekomen.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.