vrijdag 23 december 2022

Meditatie in de Adventstijd door Juup van Werkhoven

Beluister deze meditatie hier:

In de Adventstijd verzorgt Juup van Werkhoven-Romeijn weer korte uitzendingen via Radio Bloemendaal. Het thema is dit jaar ‘Verlangen’. Waar verlangen wij naar, waar hopen we op?  Ook dit jaar komen klassieke Bijbelteksten aan de orde, teksten die al eeuwen in de kerk juist in deze weken van Advent zijn gelezen. We verbinden ze met onze tijd en we luisteren naar prachtige muziek en poëzie.

Vandaag de twaalfde aflevering met als thema: Verlangen

In de harten van de mensen
leeft een eeuwenoud gerucht
van een wereld die volmaakt was,
waarvan God zag dat zij goed was,
lichtend beeld dat van ons vlucht.

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
‘t met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.

Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in ’t donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.

Eva’s lied I-20, tekst van Marijke de Bruijne

Vandaag de laatste Adventsmeditatie, we luisteren naar de droom  van Jozef…

Gebruikte muziek en teksten:
‘Die Nacht ist vorgedrungen’, Lied van Johannes Petzold gezongen door het Athesinus Consort Berlijn
BijbelMattheus 1, 18-25
‘The angel Gabriel from heaven came’, gezongen door Voces8
‘Jauchzend frohlocket’,  uit het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastiaan Bach, Amsterdam Barok Orkest en koor onder leiding van Ton Koopman
Tekst ‘In de harten van de mensen’, Eva’s lied I-20, tekst van Marijke de Bruijne
Lied 465 – ‘Hopen en uitzien naar het licht’, gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble (VTE)

Foto boven: Jaap van Werkhoven, Musée de la Grande Chartreuse, St. Pierre-en-Chartreuse.