zondag 25 december 2022 om 10:55 uur

Live Kerstdienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze Kerstmorgen ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum. Verder met medewerking van Jeanny Beerkens en Philippine Bogaers op cello en op viool Jussi en Pauli Paananen.

Er wordt gelezen uit Mattheus 1 en verder is er veel muziek.

Er is een collecte. Deze is bestemd voor Kerk in Actie – Kinderen in de knel. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst.

Het is ook mogelijk mee te doen aan de collecte van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de Kerstdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.