zondag 8 januari 2023 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met Prof. dr. Matthias Smalbrugge

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag Prof. dr. Matthias Smalbrugge uit Haarlem voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum. 

Waarover gaat het in de dienst…
Het verhaal van vanochtend stelt Jozef centraal. Hij is de dromer die op het juiste moment handelt en niet aarzelt. Een meesterdromer, zoals er al eerder een meesterdromer was.

Maar dromen, zo zegt de geschiedenis van de eerste Jozef, dat doe je niet straffeloos. Je droom kan een bedreiging zijn voor anderen en die kunnen dan alles op alles zetten om je innerlijke kracht zoveel mogelijk te vernietigen. De ene kant van het verhaal is dus dreiging tegen droom. Maar zwart-wit is het verhaal niet. De dromer zelf moet vluchten en lijdt verlies. Hij zal zijn vaderstad niet meer terugzien en is een tijd een balling. Houdt de droom het uit in die jaren van verlies en ballingschap? En zo ja, welke droom? Want Jozef droomt wat af in het begin van Matteüs. Wij proberen hem te volgen en te zien waar vlucht in bevlogenheid opgaat, maar ook waar het omgekeerde het geval is. Welke droom is zo sterk dat wij hem niet dromen, maar hij ons?  

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Collecte 8 januari 2023.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL46 RABO 0373 7165 59.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Le songe de Joseph van Georges de La Tour (1593-1652).