dinsdag 10 januari 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger ds. Alexander Noordijk uit Monnickendam. Op het orgel speelt Rob van Dijk.

Het thema van deze meditatie is:‘Goede Voornemens’ n.a.v. Romeinen 14.

We zijn weer begonnen met een nieuw jaar. Het moment bij uitstek om goede voornemens te maken, tegelijkertijd beseffen we ook dat deze vaak stranden en het bij goede bedoelingen blijven. In Romeinen 14 welke wij zullen gaan lezen a.s. woensdagmiddag, suggereert Paulus ons ook een goed voornemen. In Romeinen 14:13 zegt Paulus: ‘Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen.’ Over dit goede voornemen wil ik het woensdag tussen de middag met u hebben

Als openingslied hoort u: Taize – The Kindom of God en het slotlied is: Lied (GvL): Hemelhoog 479 Heer U bent mijn leven.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.