zondag 15 januari 2023 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Hilde Honderd

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds.​Hilde Honderd uit Bussum voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Een wonder en een teken.
Hoe betekenisvol en ook hoe overbodig is het om water in wijn te veranderen. Het lijkt een uitgesleten thema dat zondag op de tweede zondag van Epifanie aan de orde komt. En toch is het weer  zinvol en ook een uitdaging om dit thema van de bruiloft te Kana te overdenken met elkaar. Het is het eerste deel in een prachtige compositie van de evangelist Johannes om het begin van Jezus’  aan te  geven.

Het eerste teken is dus die bruiloft te Kana en hier wil ik ook het laatste teken uit Johannes vermelden. Het vindt plaats na het verhaal van het lege graf en de verschijningen van Jezus aan de discipelen: de wonderbare visvangst. Zowel aan het begin als aan het einde die  uitbundigheid en overvloed, genoeg om van te leven en mee te nemen.

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Habitat for Humanity Nederland. U kunt uw bijdrage overmaken op NL79 INGB 0000 0062 61 ten name van Habitat Nederland.
Een gift voor de Kerk kunt overmaken op NL46 RABO 0373 7165 59.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.