zondag 22 januari 2023 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

​In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Ruzie in de tent! Dat komt in de beste families voor. Net als in bedrijven, op scholen, in het parlement, het verkeer en… in de kerk. Ruzie was er vanaf het begin, zo kun je lezen in de brieven van Paulus. Hij is nog niet vertrokken bij de gemeentes die hij heeft gesticht of ze vliegen elkaar in de haren. En hoewel vaak verondersteld wordt dat ruzie in de kerk gesmoord zou moeten worden door de mantel der liefde, is het eigenlijk heel logisch dat dat niet gebeurt. Want zolang er mensen zijn op aarde, zijn er tegenstellingen en bestaan er conflicten.
Dus ook in de kerk.

In deze dienst lezen we een passage uit het begin van Paulus’ eerste brief aan de Korinthiërs waarin hij ingaat op zo’n conflict. En wat maakt zijn reactie nou interessant? Hoezo lezen we die eeuwen later nog? Wat maakt het meer dan een goedbedoeld adviesje om het weer bij te leggen? De apostel slaagt erin om in een wereld van verschil een verbindend verhaal te vertellen. Een verhaal dat mensen boven het particuliere gerommel en gedoe uittrekt. Een verhaal dat ons ook vandaag tot inspiratie kan dienen. 

De inzameling van de gaven is bestemd voor: KiKa. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL89 INGB 0000 0081 18 t.n.v. KiKa.
Een gift voor de Kerk kunt overmaken op NL46 RABO 0373 7165 59.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.