dinsdag 31 januari 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger Aline vd Watering uit Amsterdam. Op het orgel speelt Rob van Dijk.

Het thema van deze meditatie is: ‘De motivatie voor ons gedrag’, n.a.v. Mattheüs 7 : 13-14.

Religie gaat over levensbeschouwing, met mogelijkheden tot het ontwikkelen van de ziel. In een nieuwe reeks ‘lekenpreken’ onderzoekt de Alle Dag Kerk hoe religie ook buiten het Christelijk discours een bijdrage kan leveren. In de lekenpreken gaan niet noodzakelijk theologisch geschoolde mensen voor, met een bron/lezing naar keuze.

Als openingslied hoort u Lied 695. Het slotlied is Non je ne regrette rien van Edith Piaf.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.